Blog

Potato Europe 2015

Newminds timmert al jaren aan de weg met IT-oplossingen voor de agrarische sector. Onze focus ligt daarbij op de teelt en handel  van aardappelen en uien. De oplossingen zijn in nauw overleg met onze klanten ontwikkeld en hebben hun toegevoegde waarde in de praktijk bewezen. Als basis gebruiken wij Microsoft Dynamics NAV. Daar bovenop plaatsen wij onze eigen add-ons en apps. Met deze combinatie heeft u:

  • Een complete financiële administratie.
  • Een compleet logistiek pakket met inkoop, verkoop, magazijnbeheer &productie.
  • De mogelijkheid om contracten via de iPad af te sluiten.
  • De mogelijkheid om af te rekenen o.b.v. tarrering & kwaliteit.
  • Een volledige partijadministratie + track & trace.

Wij ontmoeten u graag op stand T59 op de Potato Europe 2015. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Tonnis Wierenga via t.wierenga@newminds.nl.

leaderboard_animation


Ontwikkelingen servicemanagement

De Nederlandse Vereniging voor ServiceManagement (NVSM) voert jaarlijks, in samenwerking met de Universiteit van Maastricht onderzoek uit om de trends en laatste ontwikkelingen op het gebied van servicemanagement in kaart te brengen. Lees de uitkomsten van het onderzoek hier.


Meer tijd voor overgang naar SEPA

Bedrijven binnen het eurogebied krijgen een half jaar langer de tijd om de overstap naar het Europese betalingssysteem SEPA te realiseren. Het was de bedoeling dat alle betalingen vanaf 1 februari aan de nieuwe standaard zouden moeten voldoen. Bedrijven hebben nu tot 1 augustus de tijd om te gaan werken met IBAN-rekeningnummers.


Verkort uw shortlist!

Organisaties willen graag korte terugverdientijden op hun investeringen in ERP-systemen. Toch worden er in de selectiefase vaak onnodig veel kosten gemaakt. Dit zet uw rendement al onder druk voordat de implementatie daadwerkelijk gestart is.

De selectie van een ERP-systeem is vaak gebaseerd op emotie, hoewel u dat graag anders doet voorkomen. Veel bedrijven starten met een longlist, welke wordt teruggebracht naar een shortlist om van daaruit de uiteindelijke keuze te maken. Relevant hierbij is de vraag wat u per fase van de leveranciers verlangt. Hoeveel tijd en energie steekt u er zelf in?

Een Request For Information (RFI) voorleggen aan alle aanbieders met meer dan duizend (!) vragen  is overvragen. Zeker als u pas daarna beslist dat enkele aanbieders afvallen “omdat zij geen referenties in de branche hebben”. Daar had u met minder inspanning toch ook achter kunnen komen?

Dagvullende workshops volgen bij zes verschillende aanbieders is evenmin logisch. Zeker als u daar ook nog eens uw gehele projectteam bij uitnodigt. Om vervolgens kandidaten te schrappen “omdat hun gebruikersinterface er wat onrustig uit ziet”. Of uw huidige aanbieder “uit beleefdheid” mee laten doen, terwijl deze op voorhand al volslagen kansloos is!

Los van de inspanningen die u van ERP-aanbieders verlangt; bedenkt u eens hoeveel tijd en energie dat uw organisatie kost? Neemt u al die kosten ook mee in uw business case? Politiek spel en indekken zijn in de selectiefase voorname drijfveren. Om mogelijke verwijten te voorkomen, kiest u ervoor om ook de twijfelaars mee te laten doen. Maar wie helpt u daar eigenlijk mee?

Beslis vooraf op directieniveau welke de vijf belangrijkste keuzecriteria zijn. Gebruik die criteria om tot twee aanbieders te komen en ga pas dan de diepte in. Zo bespaart u veel tijd en energie en beperkt u uw selectiekosten. Bovendien getuigt zo’n aanpak van meer respect voor uw leveranciers.


Setup SEPA

SEPA staat voor “Single European Payment Area” en is een initiatief van de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat bedrijven en consumenten binnen de eurozone  met dezelfde betaalmiddelen en condities hun betalingen en incasso’s kunnen  afhandelen. Het gevolg van SEPA is dat alle bedrijven en  consumenten gebruik gaan maken van een nieuw en langer bankrekening nummer:  IBAN (International Bank Account Number).

Vanaf 1 februari 2014 moeten alle betalingen voldoen aan de SEPA-eisen. Hierbij zal zowel de manier van betalen als van incasseren veranderen. Om dit proces in goede banen te leiden, heeft Newminds een handleiding opgesteld voor de installatie van SEPA, voor zowel credit transfer als direct debit.

SEPA_Europa

 

 

 

 

 

Handleiding installatie SEPA

 


Het eisen- en wensenpakket

Wie een ERP-pakket gaat aanschaffen, stelt allereerst een lijst met eisen en wensen samen. Hierbij geldt: hoe meer afdelingen (en dus medewerkers) hierbij betrokken worden, hoe hoger de lat komt te liggen. Dit zal leiden tot een te zwaar pakket, onnodig veel maatwerk, langere implementatietijd en dus hogere kosten. Het is tijd voor een nieuwe aanpak!

Bedrijven zijn gewend om hun eisen en wensen met betrekking tot een ERP-systeem tot in de details te beschrijven. Normaal gesproken hebben alle afdelingen daarbij de mogelijkheid om hun wensen aan te geven.  Zo’n kans wordt meestal met beide handen aangegrepen, omdat men anders weer jaren moeten wachten. Vaak wordt er behoorlijk overvraagd.

“Sommige prospects willen via XML-berichten met de maan communiceren”, is een veelgehoorde uitspraak die dit proces perfect weergeeft. Opmerkelijk is dat eindgebruikers hun wensen mogen aangeven zonder inzicht te hebben in de kosten en baten. Ook wordt er veelal niet besproken wat hun verlangens betekenen voor de complexiteit van het systeem en wat de gevolgen van het gewenste maatwerk is voor de release flexibiliteit.

Staat u er vervolgens van te kijken dat bedrijven slechts een klein deel van de beschikbare functies daadwerkelijk gebruiken? Tegen de tijd dat er eindelijk met het nieuwe ERP-systeem gewerkt wordt, blijkt de markt zo te zijn veranderd dat de gekozen inrichting achterhaald is.

Onlangs vertelde een IT-manager van een grote ledenorganisatie over het selectieproces binnen hun organisatie. Zijn organisatie had besloten om op directieniveau de wensen voor een nieuw ERP-systeem te bepalen en hierin niet de verschillende afdelingen te betrekken. Hij kon daardoor op zoek met een overzichtelijk wensenlijstje, waarop slechts hoofdzaken stonden zoals integratie, flexibiliteit en continuïteit. Ondanks dat de eindgebruikers behoorlijk tegensputterden, was de keus voor een nieuw ERP-systeem snel gemaakt, bleek er nauwelijks maatwerk nodig te zijn en verliep de implementatie voorspoedig.

Bent u nuchter bij het samenstellen van uw eisen en wensen, dan is dat meteen al de eerste winst van uw nieuwe ERP-systeem!


ERP-aanbod wordt bepaald door schaalgrootte

Denkt u dat uw huidige ERP-pakket over vijf jaar nog doorontwikkeld wordt en support biedt? Of is deze software inmiddels ten onder gegaan in de wereld van faillissementen, fusies en overnames? En bent u ervan bewust u welke voor gevolgen dat heeft voor de informatievoorziening binnen uw organisatie?

Volgens analistenbureau International Data Corporation (IDC) zijn er wereldwijd zo’n 12.000 aanbieders van ERP-software. Deze markt is dan ook zeer versnipperd. Zo heeft de top 5 aanbieders slechts zeventien procent marktaandeel. In de volgende veertig procent marktaandeel zijn er maar liefst 574 leveranciers actief en in de laatste 43 procent marktaandeel vechten de overige, ruim 11.400 leveranciers, om nog een klein stukje van de markt.

De grote aanbieders groeien en kleinere krimpen, worden overgenomen of gaat kopje onder. Ook worden ontwikkelaars van bedrijfssoftware steeds vaker reseller van een grote ERP-aanbieder. Deze trend zien we ook terug in andere industrieën. Neem als voorbeeld de auto-industrie. Alleen al in de Verenigde Staten telde deze sector rond het jaar 1900 zo’n duizend aanbieders, waarvan er vandaag de dag nog slechts drie over zijn. Hetzelfde geldt voor de luchtvaartsector. Binnen de IT zijn de eerste signalen ook al zichtbaar als het gaat om een daling van het aantal besturingssystemen, databases en tekstverwerkers. ERP zal volgen.

Op lokaal niveau zijn de gevolgen onmiskenbaar. Zo ontwikkelde Nederland met DAF in het verleden personenauto’s, maar de thuismarkt bleek te klein om alle minimale investeringen te kunnen terugverdienen. Dit betekende het einde van DAF. Fokker redde het om soortgelijke redenen niet.

Wie er over drie tot vijf jaar nog aanbieder zijn, wordt voor een groot deel bepaald door de schaalgrootte. Aanzienlijke budgetten voor research & development, internationale distributiekanalen, veel klanten en sterke marketing lijken dé succesfactoren te zijn. Lokale ERP-aanbieders staan onder druk. Is er dan tegenwoordig helemaal geen ruimte meer voor niche spelers? Jawel, maar alleen als die zich geheel op kleinschalige, verticale markten.

Wie zich aan het oriënteren is op een nieuw ERP-systeem, wordt aangeraden om de continuïteit van potentiële aanbieders grondig te bestuderen. Voor het functioneel best passende pakket dat binnenkort niet meer bestaat koopt per slot van rekening niemand wat.